Navigation Menu+

Jaskinia Szipka

Zawartość
Opis miejsca
Audio
Galeria
Porady i inne atrakcje

 

Opis miejsca

Jaskinia Šipka jest najbardziej znaną formacją krasową sztramberskiego krasu. W 1880 roku Karol Jaroslav Maška, profesor gimnazjum w Nowym Jiczinie, który prowadził tu badania archeologiczne, znalazł dolną szczękę neanertalskiego dziecka w wieku 8 do 10 lat, w skalnej wnęce przed Borsuczą ścieżką (Jezevčí díra) w najstarszej warstwie na skraju ogniska. To znalezisko, którego dokonano zaledwie w 24 lata po znalezieniu czaszki i kości w niemieckim Neanderthalu, rozsławiło Sztramberk w całym świecie. K. J. Maška, który w tym samym roku odkrył jaskinię naciekową Šipka a wcześniej znalazł zbiór przedmiotów z brązu z późnej epoki brązu, swymi badaniami i odkryciami wykazał, że mieszkańcami jaskini zamiennie byli prehistoryczni myśliwi i dzikie zwierzęta.

W czasie badań archeologicznych w warstwach osadowych znaleziono także blisko 80 tysięcy kości i zębów różnorodnych zwierząt, wśród których najwięcej rozpoznanych szczątków należało do niedźwiedzia jaskiniowego, któremu przez długi czas jaskinia służyła jako gawra. Znaleziono tu także kości lwa jaskiniowego, hieny, nosorożca włochatego, mamuta, żubra, pratura, lamparta, rosomaka, renifera polarnego, łosia. Ogółem w jaskini Šipka znaleziono szczątki 130 gatunków zwierząt.

 

Audio

 

Galeria

 

Other attractions and tips