Navigation Menu+

Stanica Jaroňka

Zawartość
Opis miejsca
Audio
Galeria
Video

 

Opis miejsca

Już w 1904 roku trzeba było wybudować schronienie dla wycieczkowiczów i turystów. Niewielkim nakładem wybudowano drewnianą, gontem krytą werandę. Niestety, podczas jednej z wiosennych burz wietrzna nawałnica zmiotła werandę w dolinę i rozrzuciła na stokach zamkowego wzgórza. Ostrawski architekt Josef Pokorný chętnie i bezinteresownie opracował w ciągu trzech miesięcy plany nowego drewnianego schroniska. W ciągu kolejnych trzech miesięcy pod nadzorem pana architekta i dzięki pomocy strajkujących wtedy robotników koprzywnickiej fabryki wagonów turyści wybudowali schronisko za ogólną sumę tysiąc złotych. „Dnia 18 i 19 sierpnia 1906 roku na sztramberskiej Trubie były dwa piękne dni. Sekcja turystyczna „chrzciła” tu nową stanicę pod Trubą i nazwała ją stanicą „U Mědínků”. Szeregi turystów rozrastały się, stanica „U Mědínků” smagana wiatrem i burzami nie mogła spełniać wymogów napływającej fali turystów. Dlatego na Zgromadzeniu Ogólnym w 1924 roku zdecydowano zimą przebudować stanicę, poszerzyć i wyposażyć. W ten sposób powstała w tym miejscu stanica Jaroňka. Budynek z elementami sztuki ludowej zaprojektował Bohumír Jaroněk.

 

Audio

 

Galeria

 

Video